Saturday, April 18, 2009

Udang Kara = Lobster Air TawarUdang Kara Kg. Jawa


Udang Kara @ Lobster Air Tawar Kg. Jawa Kota Tinggi, Johor, Malaysia.
Kehadiran Udang Kara Air Tawar ini mula disedari seawal suku tahun pertama 2009 di perairan Kg. Jawa atau lebih dikenali sebagai Sg. Suling. Dengan hadirnya Udang Kara ini telah menimbulkan minat kepada pekebun - pekebun kecil ingin menternak Udang Kara ini secara lebih komersil dan meluas memandangkan permintaan yang sedia ada dan menggalakkan. Pada peringkat permulaan ini, kajian terhadap habitat ini mula dijalankan secara agresif dari segi pelbagai sudut demi kesejahteraan kedua dua pihak.

3 comments: